EKOFREDRIK

Ett mångsidigt serviceföretag!

Ekofredrik är ett utemiljöföretag med fokus på människans välbefinnande i i samverkan med den utemiljö där hon vistas, verkar och lever – Bostad, arbete, fritid och samhälle.

Vi strävar efter hög kvalitet och helhetstänkande i allt vi gör. Vår vision är att fylla ditt behov av olika tjänster utomhus, året runt.

Vi är EKO

EKOFREDRIK är ett familjeföretag som som har  sin bas i Storstockholm med huvudkontor på Värmdö.

Fastigheter

Fasadtvätt och impregnering samt hydrofobering har vuxit väldigt starkt de senaste åren.

Systemet som vi använder för en effektiv miljövänlig fasadtvätt är ett svenskt patent som har tagits fram av Ekofasad. Med våra mobila enheter så vi är inte främmande för andra orter.

Mark & Utemiljö

Mark & utemiljö är vårt andra affärsområde. Där arbetar vi med Entreprenad och utomhusmiljöer för att skapa trygga och atraktiva miljöer. Här ingår tjänster såsom vinterväghålling, parkskötsel, asfalt, anläggning, lekplatser m.m.

Våran affärside

Vi skall leverera professionella och flexibla tjänster för skötsel av Mark och Fastighet. Där vi med hjälp av lång erfarenhet och stort kontaktnät av sammarbetspartners kan lösa fastighetsägarens problem. Bland våra kunder finns Kommuner, Fastighetsägare, Organisationer och Företag som ställer krav på kvalitet och miljö.

Ekofredrik skapar och underhåller utomhusmiljön med människan  och ekologin i fokus vilket skapar trygga och attraktiva omgivningar i det allmänna rummet

Vad vi kan göra för dig

Ett mångsidigt serviceföretag, vi tillhandahåller tjänster för eran utemiljö…

Fasadtvätt

Om tvätt

Att underhållstvätta är väldigt viktigt och grunden till att ha en välmående fastighet. Ekofredrik är specialister på fasadtvätt och vår miljövänliga rengöring av er fastighet medför:

– Ökat värde på fastigheten
– Bättre fastighetsekonomi
– Ökad livslängd
– Fräschare utseende
– En fasad med mindre fukt
– Bättre hälsa

Vår metod är miljövänlig, effektiv och har en låg ljudnivå. Ska ytan målas om tillkommer fördelar som tex kortare torktid och bättre vidhäftning.
Färgtillverkaren Beckers förespråkar tvätt vartannat år och Alcro varje år.

Ekofredrik tar hand om din fastighet

Läs mer

Trädgård

Ekofredrik erbjuder tjänster inom projektering, anläggning och skötsel av utemiljöer.

Våra tjänster täcker det mesta inom åretruntskötsel av utemiljöns alla ytor. Vi utför tillsyn och städning, beskärning av träd och buskar, slyröjning och stubbfräsning, vår- och höststädning, gräsklippning och slåtter, ogräsrensning, skötsel av rosor och perenner, plantering och skötsel av annueller, häckklippning, underhållssopning av hårdgjorda ytor, sladdning av grusytor, kontroll av sandytor, underhåll av lekredskap och markutrustning, skötsel av fontäner och dammar, rensning av dagvattenbrunnar och diken. Vi har special tjänster så som arborister, takskottning, istappsnedtagning, transport och logistik

Läs mer

Snöröjning

SNÖRÖJNING OCH HALKBEKÄMPNING

VINTERUNDERHÅLL

När Vintern är i antågande är det en god ide att ha framförhållning och ordna med snöröjningsavtal.

Vi erbjuder snöröjning och halkbekämpning i hela Stor-Stockholm. Vi utför snöröjning med mycket goda referenser.
Våra kunder är bl a:

• Köpcentrum
• Industrifastigheter
• Fastighetsförvaltare
• Fastighetsbolag
• Fastighetsägare
• Bostadsrättsföreningar
• Parkeringsbolag

Vi har en jourverksamhet som arbetar ute på fältet under perioden 1 november t o m 1 april.

Med hjälp av SMHI:s rapporter som uppdateras regelbundet har vi koll på vädret.

Vi erbjuder dig: En personlig snöröjare och information när vi är ute på fältet.

Snabb återkoppling efter utfört arbete. Ni kan välja att hyra eller köpa era sandlådor som ställs ut innan 1 november och tas bort under april månad.

Läs mer

Fasadtvätt

Att underhålla fastighetens fasad är en lönsam investering.

Med vår miljövänliga metod att tvätta fasader med ett ultrarent avjonisererat vatten som vi tillverkar på plats hos kunden rengör vi varsamt fastigheterna.

Vi har lång erfarenhet av alla typer av fasader. Det normala är att vi kommer ut till kunden och inspekterar fasaden. Oftast så gör vi en provtvätt och lämnar en offert på vad det kommer att kosta.

Trädgård

Med närmare 40 år i branchen har vi skaffat oss en gedigen erfarenhet av allt som kan finnas i en trädgård eller odling. Med hjälp av våra samarbetspartners kan vi åta oss i stort sett alla typer av trädgårdsjobb.

Snöröjning

Med våra mobila plogbilar hjälper vi fastighetsägarena att hålla undan snön och halkbekämpa i södra Stockholm.

Adress

Mormorsmosse vägen 4

134 65 Ingarö

Fredrik Björling

VD

Telefon: 070 – 755 70 42

E-mail: info@ekofredrik.se

Adrian Björling

Arbetsledare

Telefon: 070 – 772 52 59

E-mail: adrian@ekofredrik.se